Welkom bij Moraal Juridisch Advies

Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

U kunt bij ons advies op vragen over omgevingsvergunningen, waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordingen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Wij verzorgen ook cursussen (op maat) op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening en het algemeen bestuursrecht.

U kunt met ons in contact komen door het contactformulier in te vullen of bel ons op 06-39 83 62 81.

Laatste artikelen

Prev Next

Hoofdlijnen planschade in de Omgevingswet

22-09-2016 Hits:80 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Ellen de Jonge van KienhuisHoving. In de brief van 19 mei 2016 gaat de Minister van Infrastructuur en Milieu in op de Invoeringswet Omgevingswet. Onder andere zijn in...

Lees verder

Zorgplichten onder de Omgevingswet; houvast erbij, houvast eraf

21-09-2016 Hits:80 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Gerrit van der Veen van AKD. In de fysieke leefomgeving vindt een breed scala aan activiteiten plaats, die door veel actoren worden uitgevoerd en die verschillend van aard,...

Lees verder

AKD verdiept: de ‘Kruimelvergunning’ – van uitzondering naar regel

21-09-2016 Hits:73 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Merel Holtkamp van AKD. Indien een project niet in het planologisch regime past, geldt als hoofdregel dat de ontwikkeling alleen door kan gaan indien dit regime wordt aangepast....

Lees verder

Geen regels over energiezuinigheid in bestemmingsplan

20-09-2016 Hits:94 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. In een bestemmingsplan mogen geen regels worden gesteld met betrekking tot de energiezuinigheid. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van...

Lees verder

Openbare reacties op consultatie AMvB’s Omgevingswet

20-09-2016 Hits:86 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Vanaf 1 juli startte de consulatie van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). De openbare internetconsultatie eindigde op 16 september 2016. De reacties die openbaar zijn kunt u hieronder...

Lees verder

Laat m.e.r. de Omgevingswet maximaal ondersteunen

20-09-2016 Hits:79 Nieuws Wabo Jelger Moraal

De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te ondersteunen. Ook waarschuwt de Commissie voor verschraling van m.e.r. in...

Lees verder

De afwijkactiviteit van provinciaal belang in het Omgevingsbesluit

19-09-2016 Hits:98 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Tine Leemans-van Koten van AKD. In mijn blog van 5 september 2016 is kort ingegaan op de in het oog springende punten van de consultatieversie van het Omgevingsbesluit...

Lees verder

AKD verdiept: gelijkwaardigheid onder de Omgevingswet

19-09-2016 Hits:96 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Thomas Sanders van AKD. Voor bedrijven is een van de grootste frustraties van het huidig omgevingsrecht dat het bevoegd gezag soms onverkort vasthoudt aan één bepaalde oplossing voor...

Lees verder

AKD verdiept: maatwerkregels en -voorschriften ; van confectiepak naar maatpak?

19-09-2016 Hits:89 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Thomas Sanders van AKD. Een van de speerpunten van de Omgevingswet is het uitgangspunt dat maatwerk – behoudens uitzondering – mogelijk moet zijn. Nu is dat andersom: maatwerk...

Lees verder

Belanghebbende bij niet vaststellen exploitatieplan

19-09-2016 Hits:79 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten. De wet regelt wie belanghebbende is bij een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan. Dat is “in elk geval” degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft...

Lees verder

AKD verdiept: Het begrip inrichting wordt afgeschaft, of toch niet?

18-09-2016 Hits:147 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Jos van der Velden van AKD. Het huidige begrip inrichting Al sinds de Hinderwet uit 1875 wordt het begrip inrichting gebruikt om de nadelige gevolgen die bedrijven voor het...

Lees verder

Parkeernormen en bestemmingsplan

17-09-2016 Hits:193 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten. In AbRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2409, wordt nog eens herhaald hoe parkeernormen in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak...

Lees verder

AKD verdiept: De bouwvergunning in twee delen – een goed idee?

17-09-2016 Hits:164 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Jamaal Mohuddy van AKD. In een eerder blog stonden we kort stil bij een aangekondigde wijziging van het systeem van de omgevingsvergunning voor het bouwen in de Omgevingswet....

Lees verder

Een contractueel voorkeursrecht is geen evidente privaatrechtelijke belemmering

16-09-2016 Hits:175 Nieuws Wro Jelger Moraal

  Een artikel van Van der Feltz Advocaten. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die planologisch moeten worden ingepast is de aanwezigheid van zakelijke rechten voor de bestuursrechter in beginsel niet bepalend. De burgerlijke...

Lees verder

Heldere uitspraak over voorwaardelijke verplichting

16-09-2016 Hits:194 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Eelco de Jong van SAM-Advocaten. Door de gemeenteraad van Montferland is met de vaststelling van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied de bouw van twee woningen mogelijk gemaakt....

Lees verder

Verspreiding van dierziekten

15-09-2016 Hits:149 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In de zaak die leidde tot de uitspraak AbRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2396, werd appellant geconfronteerd met een biomassavergistingsinstallatie die nabij zijn perceel...

Lees verder

Het arrest Orleans; bom onder de PAS?

15-09-2016 Hits:189 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Marieke Kaajan van Envir-Advocaten. Op 21 juli 2016 heeft het HvJ EU het begrip "compenserende maatregelen" verruimd - met als gevolg dat er nog minder snel sprake is...

Lees verder

Knelpunten bij de inzet van deskundigen in het bestuursrecht

15-09-2016 Hits:158 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Tom Barkhuysen van het Stibbeblog. In veel zaken speelt deskundigenbewijs of het ontbreken daarvan een cruciale rol. In procedures tegen de overheid gaat het dan veelal om een...

Lees verder

Omgevingsaspecten bij een exploitatievergunning

14-09-2016 Hits:188 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van AbRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2403, ziet op een exploitatievergunning, de uitspraak is opgenomen gelet op de afweging van de ruimtelijke aspecten. De...

Lees verder

Ladder voor duurzame verstedelijking: nieuwe stedelijke ontwikkeling bij enkel functiewijziging?

12-09-2016 Hits:246 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Chantal van Mil van KienhuisHoving Advocaten. In de jurisprudentie lijkt zich steeds meer een lijn uit te tekenen over de vraag of en wanneer een functiewijziging een nieuwe...

Lees verder

Kennisdossier Omgevingswet

09-09-2016 Hits:253 Nieuws Wabo Jelger Moraal

De Omgevingswet komt eraan! Wat dat betekent voor medewerkers van een (gemeentelijke) overheidsorganisatie, is te lezen in dit kennisdossier Omgevingswet. Het kennisdossier geeft een beknopt overzicht van de veranderingen die de...

Lees verder

Vergeet Pokémon Go, KEI wordt het ‘spel’ van de toekomst

09-09-2016 Hits:256 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Holla Advocaten. De kans is groot dat u dit artikeltje niet leest omdat u één van die circa twee miljoen Nederlanders bent die op een smartphone druk is...

Lees verder

Huidige raad moet aan de slag met Omgevingswet

07-09-2016 Hits:282 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Huidige raad moet aan de slag met Omgevingswet

Raadsleden vinden dat de Omgevingswet die in 2019 wordt ingevoerd van belang is voor de huidige gemeenteraad. De huidige raad moet daarom in de raadsperiode die nog tot 2018 loopt...

Lees verder

Beperkte toepassing Van Dale bij invulling begrippen in het bestemmingsplan?

06-09-2016 Hits:328 Nieuws Wro Jelger Moraal

Beperkte toepassing Van Dale bij invulling begrippen in het bestemmingsplan? In de uitspraak van de Raad van State is nogmaals bevestigd dat bij het ontbreken van een definitie van een begrip...

Lees verder

Raadsbesluit vvgb onverbindend

06-09-2016 Hits:277 Nieuws Wabo Jelger Moraal

De Raad van State heeft op 27 augustus 2016 overwogen dat het besluit van de raad dat er geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vereist is voor het verlenen van...

Lees verder